מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

זהבה אורן (בוקשתתר)

כל אחד מראשוני נתניה הוא עולם מלא בפני עצמו, אפשר היה לעמוד ולספר מעלילותיו של כל מקבל העיטור "יקיר העיר", אולם אין צורך בכך, כי זכות ראשוניותם מדברת בעד עצמה.
הדרך בה הלכו כמתיישבים ופועלים ראשונים היא דרך רבת-מעש.
אשריהם שזכו להגיע עד הלום בכבוד, להוקרת כל תושבי נתניה - עיר ואם לתפארת ישראל.