מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

הנרי רוט

נולד בהונגריה בשנת 1929 כבן למשפחת רבנים מפורסמת.
לאחר שניצל מאושוויץ נסע לארה"ב, בספינה אחת עם האדמו"ר מצאנז שליט"א, התיישב בברוקלין והחל לעסוק בנכסי דלא-ניידי.
השתתף, עם האדמו"ר שליט"א, בהנחת אבן הפינה לקרית צאנז ומאז הוא מלווה את הקריה ואף סייע בהקמת בית החולים ע"ש לניאדו שהוא משמש כיו"ר כבוד של ועד נאמני בית החולים.
שלושת בניו, שכבר התחתנו, גרים בישראל, שניים מהם בנתניה, ובכוונתו להשתקע בעתיד כתושב קבוע בעיר.