מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

נתנאל שחר

עלה ארצה בשנת 1936, הגיע לנתניה בשנת 1947.
גדל, התחנך ופעל בתנועת הנוער העממית הציונית סוציאליסטית - גורדוניה ועם אנשיה עלה ארצה והתיישב בפרדס-חנה ובעמק בית שאן שם חי וגדל מוקף מאהלי בדואים של עמק בית-שאן.
ב-11 שנות חיים בקבוצה, היה פעיל בתחומים רבים ובכלל זה הבטחון. שירת חמש שנים בנוטרות, כולל שירות במשמר הנע של הנוטרים בעמק בית שאן. בוגר קורס מא"זים בג'וערה ובעקבותיו מפקד איזור בית שאן.
בנתניה פעל באגודת פועלי הבנין ושימש בתפקידי פיקוד ב"הגנה" במושבה דאז, נתניה. מסוף 1947 עד ראשית 1950 שירת בצבא בדרגת מפקד מחלקה והשתתף בכל המלחמות כולל מלחמת יום הכיפורים.
ב-1965 נטש את פיגום הבנין למען תפקיד מזכיר אגודת פועלי הבנין. ובעשור שבין 1971 עד 1981 שימש מזכיר מועצת פועלי נתניה ועסק בפעילות פוליטית אינטנסיבית, כשליח מפלגת העבודה במרכז שלה ובועדות רבות.
גם עתה כשהתפנה ממועצת פועלי נתניה אינו יושב בטל והינו פעיל בעבודה ציבורית לכל גווניה והיקפה.