מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יהודה קרבל

הגיע לנתניה בחודש ספטמבר שנת 1934.
זמן קצר לאחר שהתיישב בעיר נבחר כיו"ר פועלי אגודת ישראל בנתניה והסביבה.
בשנת 1937 התנדב לארגון חברי ההגנה ועם קום המדינה התגייס לצה"ל, בטרם זמנו, ומאז השתתף בכל מלחמות ישראל עד מלחמת יום הכיפורים.
בשנת 1963 קיבל על אחריותו את הטיפול במחסני הג"א בעיר ובשנת 1977 זכה בפרס מצה"ל על טיפולו הטוב והמסור במחסנים.