מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מרדכי נס

נולד בפולין בשנת 1911 למשפחה חרדית. אביו ז"ל היה רב.
בשנת 1932 עלה ארצה מטעם פלוגות בית"ר והצטרף ל"הגנה הלאומית" שלימים הפך לארגון הצבאי הלאומי.
בשנת 1942 עבר לנתניה, ומונה למזכיר הסתדרות העובדים הלאוית, 3 שנים מאוחר יותר הקים ביחד עם יעקב גרוס את חברת - "גרוס את נס" קבלני כבישים.
במהלך שנות פעילותו באצ"ל נעצר על-ידי הבריטים, ישב בבתי כלא רבים ושוחרר עם העצורים הפוליטים האחרונים ביום צאת הבריטים את הארץ.
מאז קום המדינה כיהן בתפקידים ציבוריים שונים כיו"ר הנהלת תנועת החרות ויו"ר קופת העובד הלאומי בעיר, ונטל חלק בועדות ציבוריות שונות.