מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק מדן

נולד בשנת 1910 עלה ארצה בשנת 1933 ו-12 שנה לאחר מכן השתקע בנתניה.
עם הגיעו ארצה עבד בפרדס ובבנין ולאחר מכן שימש כמזכיר סניף הפועל המזרחי ברחובות.
בנתניה עבד בלשכת העבודה, כיהן כמזכיר סניף הפועל המזרחי בעיר ועבד בקרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים.
היה חבר בועדות ציבוריות שונות וכיום חבר מועצת סניף המפד"ל בעיר וחבר מרכז המפד"ל.