מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חיים ליכטמן

נולד בשנת 1910 והיה חבר וראש הקן של תנועת "השומר הצעיר" בעיר הולדתו בנדרי שבמחוז בסרביה.
בשנת 1932 עלה ארצה, התיישב בקיבוץ מגדיאל והצטרף להגנה.
בשנת 1934 עבר לגור בנתניה ושנה לפני קום המדינה הצטרף כעובד לסוכנות היהודית.
בשנת 1953 עם הקמת חברת "דיור לעולה" החל לעבוד בחברה, ובשנת 1966 מונה כמנכ"ל וחבר מועצת המנהלים של "דיור לעולה" שעסקה באותה עת בהקמת מבנה קבע לעולים בהתישבות, בעיירות הפיתוח ובערים.
בנתניה פעל בתנועת "הבונים החופשים", מונה כשופט עירוני ונמנה עם חברי ועדת הבחירות למועצת העיר ולכנסת.