מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חווה וולוזינסקי

עלתה ארצה בשנת 1930 והגיעה לנתניה בשנת 1933.

היתה הגננת הראשונה בגן העירוני בשכון בן-ציון, ולאחר מכן במשך 15 שנה בגן ברחוב גבע.

הגן הפרטי, בו היא עובדת עד היום, הוא הגן הפרטי היחידי בארץ שזכה לקבל את פרס החינוך, בשנת 1981, ושנה קודם לכן קיבלה פרס מ"המועצה לארץ ישראל יפה".