מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חיים גלבר

עלה ארצה מפולין בשנת 1933 והגיע לנתניה בשנת 1944.
היה חבר מועצת העיר במשך 25 שנה.
כיהן כסגן ראש העיר ועסק בבעיות המנגנון, פיקוח על השוק ועל שפת הים, תעבורה ותאורה, בנוסף היה פעיל בועדות הכספים, בנין, עבודות ציבוריות ובועדות נוספות.
עם עלותו ארצה התגייס לשרות הלאומי במסגרת פלוגות הגיוס של בית"ר, והשתתף בכל המאבקים של היישוב נגד השלטון המנדטורי. בתום תקופת הגיוס השתלב במקצועות בענף הבנין בו עבד 25 שנה.
בפרוץ מלחמת העולם השניה התגייס לעבודה במפעלי ים המלח, שם התמחה בייצור מוצר חיוני למאמץ המלחמתי, ועלה לדרגת מנהל באותה מחלקה.
בשנת 1944, בשלבים האחרונים של המלחמה, השתקע בנתניה.
בסמוך לקום המדינה נעצר ונשלח למחנה המעצר בלטרון. את ישיבתו במעצר ניצל להשלמת השכלתו על-ידי התכתבות עם אוניברסיטת לונדון בנושאים של הנדסה אזרחית.
בשנת 1958 נשלח לייצג את תנועת החרות כחבר מועצת העיר ומאז השתתף בפעילות מוניציפאלית במשך עשרות שנים.
שימש כמזכיר כבוד של תנועת החרות בנתניה במשך 12 שנה.
חבר מרכז תנועת החרות, ונמנה על חברי מועצת המנהלים של חברות ממשלתיות.
לחיים גלבר ולרעייתו סימה בת ובן ו-4 נכדים.