מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק בר-אבא

נולד בשנת 1913 בפולין, בגיל 26 עלה ארצה במסגרת העליה הבלתי חוקית ובשנת 1943 התיישב בנתניה.
בתקופת מלחמת השחרור התנדב ונלחם במסגרת חטיבת "כרמלי", ועם שחרורו החל לשמש כמזכיר האיגוד המקצועי במועצת פועלי נתניה ולאחר מכן כמזכיר הראשון של סניף "אחדות העבודה" בנתניה והאזור ונבחר כחבר במזכירות מועצת פועלי נתניה, תפקיד אותו מילא במשך 25 שנה.
בשנות החמישים שימש כמזכיר פועלי המזון והיהלומים בנתניה ושנדרש לעזוב את תפקידו באחד הענפים, ובחר במזון, חתמו מאות פועלי יהלומים על מכתב בו דרשו את החזרתו לתפקיד.
בשנת 1964 נבחר לכהן כמזכיר הארצי של הסתדרות פועלי המזון בועד הפועל של ההסתדרות, ושלוש שנים מאוחר יותר ייצג את ישראל בועד הפועל של האינטרנציונל עובדי המזון בג'נבה.
בשנת 1980 נבחר, פה אחד, לשמש לקדנציה נוספת כמזכיר ארצי של הסתדרות פועלי המזון למרות גילו המבוגר (67), אך לאחר שנתיים החליט לפרוש מתפקידו ולאפשר לצעירים ממנו להתקדם, חרף בקשותיהם של ועדי הפועלים ומוסדות ההסתדרות שהפצירו בו להמשיך בתפקידו עוד שנתיים לפחות עד תום הקדנציה.
כיום הוא אחד מכ-200 חברי מועדון חמשת האותות (משמר, הגנה, יחידות עבריות במלחמת העולם, העצמאות וסיני).
עד כה נרשם על-ידי 4 גופים שונים, שטיפל בהם וייצג אותם, בספר הזהב של הקרן הקיימת, והוא ממשיך לכהן כנציג ציבור בבית הדין לעבודה וכחבר בועד הפועל של ההסתדרות.