מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חנה בן אליעזר

עלתה ארצה בשנת 1936 ובשנת 1941 התישבה בנתניה.
את חינוכה הציוני קיבלה בפולין בתנועת הנוער של בית"ר, ובהגיעה ארצה הצטרפה לפלוגות העבודה של בית"ר בראש פינה, ולאחר מכן לאצ"ל.
אם מקום המדינה עסקה בקליטת עליה ובשנת 1965 אירגנה את פעילות "פסח" (פינוי, סעד, חללים) בעיר ואף זכתה באות מלחמת יום הכיפורים על פעילות זאת.
כיום חברה בהנהלה המקומית והארצית של "האגודה למען החייל" ומרכזת את ארגון "נשי חרות" בנתניה.