מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אריה רייכמן

העבודה והמלאכה - טעם החיים

נולד בשנת 1918 בוולחוב שבגליציה. חניך וראש תנועת הנוער הציוני בעיר מגוריו. במלחמת העולם השנייה ישב 4 שנים בסיביר בגלל פעילות ציונית, עזר בעליה בלתי ליגאלית, יסד בתי ספר מקצועיים לילדי שארית הפליטה בגרמניה.
עלה לארץ בשנת 1948 ובשנת 1953 יסד את ביה"ס "אורט" בנתניה, הגדול בארץ (2,000 תלמידים בקירוב) וגדול מוסדות "אורט" בעולם. השקיע כל מרצו בטיפוח המוסד ופיתוחו. הקים פנימיה לילדים ברוכי כשרון, מכללה בעלת 4 מגמות בהנדסה וטכנאות, יזם הבאת תלמידים מצרפת, מהודו ומאתיופיה.
בין המורים ב"אורט" 100 עולים חדשים, כ-50% מכח ההוראה. ביה"ס דגל בעקרון האינטגרציה עוד בטרם דובר על כל במוסדות החינוך, והצליח.
עם פרישתו לגימלאות, ימשיך בהוראה חלקית ובפיקוח, כאשר ילד טיפוחיו שוקק חיים ופעילות.