מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

דב רובינשטיין

חלוץ, לוחם ובונה

נולד בשנת 1913 בלנין אשר בפולסיה, ישוב יהודי תוסס, חולם על ציון. בצד חינוכו הכללי קיבל גם חינוך יהודי בבי"ס "תרבות".
היה מייסדי קן בית"ר, בגיל 16 יצא להכשרה ובשנת 1933 עלה ארצה והצטרף לפלוגת בית"ר ברמת-טיומקין.
בשנת 1934 הצטרף לארגון הצבאי הלאומי והיה בין ראשוני המפקדים-מדריכים, השתתף בקורס הקצינים בפולין ובשנת 1940 נתמנה כמפקד מחוז נתניה מטעם "אצ"ל".
נאסר על ידי הבריטים והוגלה לאפריקה בין ה-251, בשנת 1948 חזר לארץ.
יחד עם פעילותו בארגון, פיתח פעילות עניפה בתחום הבנייה ע"י קבוצה קבלנית. בין היתר בניית דירות למכירה בנתניה.
בשנים האחרונות מוסיף למלא תפקידים ציבוריים-תנועתיים, פעיל בתנועת החרות, גאה על תרומתו להקמת המדינה ולפיתוח עירו נתניה.