מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יעקב קורנגולד (קובה)

"קובה"

הגיע לנתניה בשנות השלושים ועבד בה כפועל בנין.
היה בין מייסדי סניף "הפועל" ובהקמת לשכת העבודה של ההסתדרות. הכתובת "קובה - נתניה" שימשה כתובת להפניית פועלים מבחוץ.
כחבר ההגנה השתתף בשמירה בעיר ובסביבה, התנדב לעבודה בישובים הנצורים, היה פעיל בארגון הורדת מעפילים עולים בעליה הבלתי-ליגאלית בחוף נתניה.
בשנת 1936 התגייס לנוטרות, היה שומר ראשו של קצין המחוז יצחק צ'יזיק ז"ל.
בשנת 1939 היה בין מקימי שכונת הפועלים הראשונה בנתניה "עין התכלת".
עם הקמת "המשמר האזרחי" התנדב לשרת בו וקיבל את כל אותות המשמר ואף את אות "שמונת השנים".