מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

עדינה פיקסלר

למען עוללים

נולדה בצ'כוסלובקיה. עלתה לארץ בשנת 1947. לנתניה הגיעה בשנת 1948.
כחברה בתנועת האשה-דתית-לאומית, התמסרה לעבודה התנדבותית, ביחוד בפיתוח גני ילדים בשכונות העולים. במיוחד יצויין מעון "שפירא" לילדים שהוריהם עוורים.
ילדים, חניכי המוסדות הנ"ל הגיעו להישגים. מהם קציני צבא, בעלי השכלה וביניהם אף רופא.
הרשת המסועפת של גני הילדים בהם טיפלה הפכה לאחרונה למעונות ליום שלם ונוספה פנימיה בשביל ילדים ממשפחות בעייתיות.
עם התגברות העליה מארצות הרווחה, ארגנה חוג פעילות בכל שטחי ההתנדבות בשם "גאולה". בין היתר פועל החוג בהתנדבות בועד למען החייל, בבית החולים ע"ש "לניאדו" וכו'.
זה, בקיצור, מכלול הפעולות החינוכיות והוסציאליות של מקבלת העיטור "יקיר העיר", ועוד הדרך רבה.