מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ד"ר יהודה פוזנר

רופא ויוזם.
נולד בשנת 1902 בקוטבוס אשר בגרמניה. עבד כרופא כללי שבע שנים.
בשנת 1935 עלה ארצה ובחר בנתניה כמקום מגוריו כי ראה התפתחותה בעתיד.
כאשר נוכח כי לנתניה פוטנציאל לשמש כמקום מרגוע וטיפול רפואי, הציע לפתח הנושא ובשנת 1937 נתמנה כמנהל המחלקה. באותה שנה בנה את הסנטוריום הראשון בעיר בשם "אקווה-מרינה".
במלחמת השחרור פיתח במגן-דוד-אדום את בנק הדם הראשון ובאותו הזמן בערך יסד את קופת החולים של הרופאים הפרטיים בשם "אוצר הרופאים" (שהתאחדה לאחר-מכן עם קופת החולים הלאומית).
ארגן את לשכת "נתן שטראוס" - הלשכה הראשונה של "בני ברית" בנתניה.
ד"ר פוזנר רושם לזכותו כי היה זה הוא אשר הציל מכליון את עץ השקמה העתיק ביותר בסביבה, הנמצא ע"י בניין מגן-דוד-אדום.
זה 48 שנים משרת את נתניה כרופא.