מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מאיר רחניאן

אהבת הזולת והרצון לעזור זורמת בעורקיו

נולד בשנת 1918 בפרס. מאז שחר ילדותו חלק לעלות לארץ. כשהוגשמה משאלת לבו ומאיר עלה לארץ, בחר להשתכן בשכונת נאות שקד ("אזורים") בנתניה. בעיר הקים את מלון "המלך כורש" - אותו מנהלים בני משפחתו עד היום. תרומתו לענף המלונאות בנתניה, לא תסולא בפז. רחניאן נעים ההליכות לא קפא על שמריו מעולם. בזכותו הוקם בית כנסת בשכונת נאות שקד, ומאות עולים מאירן השתכנו בעיר נתניה, כשמאיר עוזר לכל דורש במתן בסתר. במשך שנים רבות שימשה חנותו בשכונת רמת-ידין ("דורה"), למרכז לעולי איראן.
תמיד נחלץ לעזרת נזקקים, חולים ותשושים. את בניו, חינך לאהבת העם ולאהבת המדינה. את דרכו של האב ואת נעם הליכותיו אימצו הבנים, שבהסתר, בהשקט ובצנעה תורמים ביד נדיבה לחיילי צבא הגנה לישראל ולכל מטרת צדקה.