מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יהודה לוזון

הפייטן שבחר בגמילות חסדים ובעזרה לזולת כדרך חיים

נולד בשנת 1915 לרב יצחק חוואתו לוזון, ראש ישיבה ומנהל בית ספר בלוב. בשנת 1949 עלה לארץ ושוכן במעברת פרדסיה.
לוזון שימש מזכ"ל "הפועל המזרחי" בנתניה, ואף יזם הקמת השכונה ברחוב דוד ילין וברחוב נוסבאום. את מרבית זמנו הקדיש להעברת עולים מהמעברה בפרדסיה לעיר נתניה. נועם הליכותיו וסגנונו המיוחד תרמו לשכנוע הנהלת "משכנות" - לתת הלוואות למשתכנים. עם הקמת השכונות פעל לוזון להקמת בית כנסת, ששימש כמרכז רוחני-תרבותי של העדה הלובית. לימים הקים מרכז רוחני נוסף בפינת הרחובות הרצל-סמילנסקי. סעד את בני העדה הלובית בכל תחומי החיים בעזרה כספית, בעצה ובהדרכה. בני העדה הלובית מצאו בו אוזן קשבת בעת יגונם, בעת אסונם ובעת שמחתם. לוזון הכין בני-מצווה בהתנדבות, הקים קופות גמ"ח, הקים קרנות לעזרה לנזקקים ושימש כבורר בסכסוכים בין אנשים.