מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק זייד

יובל שנים של התנדבות ועשיה למען בטחון המדינה ובטחון הקהילה

יליד חיפה 1928, בשנת 1941 הצטרף לשורות ארגון "ההגנה". בגיל 17 כבר לחם בשורות פלוגות המחץ (הפלמ"ח). במהלך שרותו השתתף בפעילויות רבות כנגד השלטון הבריטי וביניהן: פיצוץ גשרים (ליל הגשרים), העלאת מעפילים לארץ, העברת עולים מסוריה וסיוע לעולים שהתיישבו בקיבוץ מנרה. במלחמת העצמאות הצטרף יצחק לכוחות צה"ל - שם שירת במשך שלושים שנה עד הגיעו לדרגת תא"ל. בשנת 1954 התיישב בנתניה. בשנת 1974 סייע יצחק בהקמת "המשמר האזרחי" ברחבי הארץ והיה מראשוני המתנדבים למשא"ז בנתניה. במשך עשרות שנים טיפל בהתנדבות בנוער שוליים טרם גיוסם, מרצה בפני מאות תלמידים וחיילים ופעיל כיו"ר חבר הנאמנים של בית "יד לבנים" בנתניה. משמש כיו"ר ועדת ההתנדבות באגודת "צוות" - תפקיד המרכז פעילות התנדבותיות של מאות מתנדבים לטובת הקהילה.