מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

סוניה האוס

החיים למען המלחמה על הרעיון הציוני ולמפעל קליטת העליה

נולדה בשנת 1917 ברוסיה הלבנה למשפחה ציונית. את נעוריה העבירה בתנועת "בית"ר" בעיר וורשה. בשנת 1935, למרות התנגדות אביה, עלתה לארץ. עד שנת 1938 עסקה סוניה בפעילות המחתרתית של פלוגות "בית"ר" ברמת טיומקין-נתניה. במסגרת פעילותה ביצעה מעקבים אחר אוניות מעפילים, הורדת עולים בלתי לגאלים לחוף ופיזורם ביישובים בקרבת נתניה. כשהכירה את בעלה, מאיר האוס, עקרה לירושלים. בשנת 1939 נפצעה קשה מפיגוע חבלני בירושלים. סוניה ובעלה חזרו לנתניה בשנת 1945 בשליחות תנועת "חרות" ועיתון "המשקיף". את פעילותה המחתרתית המשיכה במסגרת תנועת "אצ"ל" בנתניה. סוניה פעלה במשך כל ימי חייה במסגרות התנדבותיות שונות, עם קום המדינה קלטה בביתה עולים בני העדה התימנית, מהמעברות בסביבת נתניה, התנדבה לפעילות במסגרת "הוועד למען החייל" - מאז ועד היום - חמישים שנה. סוניה מתנדבת בארגונים וולנטרים נוספים כ"אגודה למלחמה בסרטן", "מיח"א", "איל"ן" ובעבר ב"משמר האזרחי", עזרה בקליטת שני גלי העליה מחבר העמים, ועם חלק גדול מהמשפחות, עדיין נמצאת בקשר.