מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אממה עורי

ילידת פולין, היתה פעילה בנוער הציונ. עלתה ארצה בשנת 1943 ותושבת העיר נתניה משנת 1945 ועד היום.
עבדה במשרד הפנים המנדטורי וסייעה בהפקת תעודות זיהוי לעולים פליטים בלתי לגליים.
פעלה בהתנדבות בלשכת בנות ברית בה שימשה כנשיאת הארגון, גזברית ויו"ר ועדת המלגות. סייעה בהתנדבות במזנון של "הועד למען החייל" בבית פלדמן, טיפחה ועודדה סטודנטים הנמצאים בקשיים כלכליים, שימשה כחברה בלשכת ה"ליונס".

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' אממה עורי את תואר "יקירת העיר נתניה".