מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

טוביה הוטנר

יליד פולניה, מגיל 10 חבר בתנועת הנוער הציונית, עם פרוץ מלחמת העולם השניה נדד לרוסיה. בשנת 1941 עלה לישראל דרך תורכיה, נעצר ע"י האנגלים ונשלח לכלא עתלית למשך שנה וחצי.
בשנת 1943 התנדב לבריגדה היהודית, עם תום מלחמת העולם פעל למען הצלת שארית הפליטים.
עם חזרתו לארץ התגייס לצה"ל ולחם בקרבת מלחמת השחרור. קבע את משכנו בנתניה ובה עבד בלשכת המיסים. פעל בהתנדבות בקופ"ח כללית כחבר בועדת הברורים, בקליטת עליה, בהנהלת הפועל המזרחי, במשמר האזרחי, שימש כגבאי ביה"כ "בית מאיר", במוסד לביטוח לאומי בטיפול בקשישים, כשופט עירוני וכיום ב"בית תפארת בנים" בכל התנדבות נדרשת. חבר מרכז המפד"ל.
על פועלו זכה בעיטור לוחמי המדינה ע"י משרד הבטחון, בהוקרה ע"י המשא"ז, אות המתנדב מטעם משרד הבטחון ואות הלוחם בנאצים.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר הוטנר טוביה את תואר "יקיר העיר נתניה".