מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

רחל גנוסוב

ילידת פולין, ניצולת שואה, עלתה לישראל בשנת 1949, משנת 1961 מתגוררת בנתניה.
פעלה בהתנדבות בועד שכונת עין התכלת, במועצה לישראל יפה, ה"עם יפה עם אחד", בחברה להגנת הטבע, נאמנת נקיון מטעם המשרד לאיכות הסביבה, ארגנה פעולות נוער ב"מועדון לנקיון", אותו יזמה והקימה, בבתי ספר בנושא איכות הסביבה. פעלה בסיוע למשפחות נזקקות, יזמה וארגנה את סניף המשא"ז בעין התכלת, בסיוע לנכים במעון, בקליטת עליה, בפעולות סיוע לחניכי אנו"ש ועמדה בראש המכון ע"ש שלמה דרור.
על פעולותיה זכתה להוקרה ע"י המרכז לשירותי התנדבות שליד נשיא המדינה באות "מתנדב מצטיין", ע"י מועדון אנוש ב"פרס יו"ר הכנסת לאיכות חיים", ע"י "שישים פלוס" מועדון גמלאי נתניה וע"י משרד החינוך אגף הנוער.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' רחל גנוסוב את תואר "יקירת העיר נתניה".