מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ירמיהו אהרוני

יליד ירושלים, עבר לנתניה בשנת 1935 בה מתגורר עד היום. עבד בעבודת כפיים בבניין העיר.
עוד בהיותו תושב ירושלים היה חבר פעיל ב"הגנה" ובעת הפילוג עבר לאצ"ל. בלילות עבר אימונים בפרדסי נתניה ושימש כנוטר על אדמות רמת טיומקין. השתתף בכיבוש יפו כלוחם אצ"ל. על אדמות המשפחה הקים את ביה"כ "אהל יצחק" (ע"ש אביו) וניהל אותו במשך 60 שנה.
אופיו הנוח ונכונותו לעזור לכל דורש, הגיונו הבריא וכושר שיפוטו הביאו אותו להיות מקובל על כולם ושימש כבורר מוסכם, מפשר ופוסק בין יריבים ובסכסוכי משפחה.
פעל בהתנדבות בלימוד והדרכת נערים לטכס בר המצווה ותרם רבות בעזרה לנזקקים ומתן בסתר.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר אהרוני ירמיהו את תואר "יקיר העיר נתניה".
משפחתו היא מראשוני רמת טיומקין.