מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ליזט וסמואל פינטו

סם פינטו הינו איש עסקים, פילנתרופ ומוביל חברתי, אשר עומד בראש עמותות וארגונים המסייעים לרווחת הפרט בין היתר עומד מר פינטו בראש ארגון "כל ישראל חברים"ומכהן כיו"ר קרן צבע –עמותה משפחתית התומכת ומחזיקה מוסדות חסד בנתניה תומכת בבית ילדים, בחברי הגרעין החינוכי, בחלוקת מלגות לסטודנטים ולאחרונה בסיוע לילדי עולים מצרפת במסגרות החינוך בנתניה.

בני הזוג חולקים וחזון משותף עם קברניטי  העיר אודות חשיבות החינוך המחוייבות לסייע לילדים ובני נוער לבנות לעצמם ולקהילה הסובבת אותם עתיד מלא הזדמנויות השראה שמחה והצלחה.

בסיועם נפתחה תוכנית המעטפת לקליטה מיטבית של עולי צרפת בבתי הספר העל-יסודיים בנתניה בהיבט לימודי, חברתי, אישי ורגשי. בימים אלה שוקדים על הקמת מועדון נוער שיהווה בית חם.

החיבור החזק של העיר נתניה עם מש' פינטו נובעת בראש וראשונה מאהבת האדם שלהם ומהחזון המשותף שהם חולקים עם קברניטי העיר נתניה, אודות חשיבות החינוך והמחוייבות לסייע בדרכים רבות ומגוונות לילדים ובני נוער, לבנות לעצמם ולקהילה הסובבת אותם עתיד מלא הזדמנויות, השראה, שמחה והצלחה.

תוך כך, חברו הזוג פינטו לעיריית נתניה ובסיועם נפתחה "תוכנית המעטפת לקליטה מיטבית של עולי צרפת" בבתי הספר העל-יסודיים בנתניה בהיבט לימודי, חברתי, אישי ורגשי. מועדון הנוער ליוצאי צרפת בעידודם ובתמיכתם מתוכנן להיפתח השנה במרכז העיר ויהווה בית חם ומרכז חברתי ותרבותי לעולים חדשים לצד ותיקים בליווי מדריכים חברתיים.

במטרה לעודד בנות לעסוק במתמטיקה ובמדעים ממנים בני הזוג זו השנה השנייה, את התוכנית הייחודית "סודקות את תקרת הזכוכית" המלווה את התלמידות לאורל שנות לימודיהן עד לסיום התיכון. בנוסף לתגבור הלימודי זוכות הנערות לסדנאות בנושאי מגדר ולמפגשים מרתקים עם נשות אקדמיה ומדעניות נבחרות. התוכנית מסייעת להן  יותר לפתח תפיסת עולם שוויונית ופותחת עבורן צוהר לעולם תעסוקתי רחב. התכנית פועלת בהצלחה רבה בנתניה זו השנה השלישית ולוקחות בה חלק למעלה ל-300 נערות.

על הראייה וההכרה בצרכים המגוונים של מערכת החינוך ושל בני הנוער בעיר על הנכונות להתגייס ולסייע במימון התוכניות השונות הרצון הטוב והאחריות החברתית שמפגינים בני הזוג פינטו  הם נמצאו ראויים לתואר "ידידי העיר נתניה לשנת תשע"ה".