מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

תמונות, סרטים ושירים

ביצוע: ורד חממי, רונן ברקן, טושקו והלהקה

פזמון:
מזל וברוכה מזל וברוכה
שיר חדש נשיר
מזל וברוכה! יהלום
הגיע אל העיר.
מזל וברוכה מזל וברוכה
ברוך הבא הלום
מה כבר יהלום אותי
יותר מיהלום.

אם תפוח הזהב
אינו מכרה זהב
ואם התעשייה
על הפנים עכשיו
ואם כל התיירים
אומרים ביי ביי שלום
מוכרחים למצוא מה
שאותנו יהלום.

פזמון:
מזל וברכה...

איש אינו שואל
על קלמנטינה ולימון
כמה לירות השנה
קיבלת על כל טון
כי היום במושבה
יודעים כל בן ובת
שאת היבול צריך
למדוד רק בקראט.

אל נא תסתכלו
עלינו ככה הלומים
כן המושבה הפכה
לעיר יהלומים
טוב יהלום אחד ביד
משניים על העץ
מי שמלגלג בצד
פשוט שיתפוצץ!

פזמון:
מזל וברוכה...

מתוך "אנחנו נתניה" כתב יורם טהר לב
בצילום של אירוע 60 יש ביצוע של השיר על ידי מגן דהרי