מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

תמונות, סרטים ושירים

ביצוע: להקת ילדי שירלי

בבית הספר ביאליק
אותנו מלמדים
את כל האלף בית
של כל הילדים.
האלף בית שלנו
שונה משל כולם
האלף בית שלנו
יחיד הוא בעולם.

אלף - זוהי אשכולית
בית - בן עמי כמובן
גימל - זה גמל עם חול
שהולך אל הבניין.

דלת - זהו דיליז'נס
הא - הנוטע פה עצים
וו - הם ויכוחים בלי סוף
בין מומחים ויועצים.

זין - זהב התפוזים
חית - חמור של ברוך רם
טית - טיפות זיעה רבות
יוד - יהלומים וים.

פזמון:
בבית הספר ביאליק...

כף - זה כיף לרוץ בחול
למד - לב לא מתייאש
מם - הם המעפילים
החותרים בים גועש.

נון - נתניה שם העיר
נון וסמך - זה נס
עין - עץ הקיקיון
השומר על הפרדס

פזמון:
בבית הספר ביאליק...

פא - פרדס של פרי הדר
צדיק - ציפורה המורה
קוף - קדחת הביצה
שפגעה אך לא נורא

ריש - רופא שלא היה
שין - שיקמה כה רחבה
שתחתיה בלילות
ליבלבה האהבה.

תו - הן זהו התפוז
תו - זו גם התיירות
תו זו גם תעשייה
ונחזור במהירות:

אשכולית לבן עמי
וגמל על דיליז'אנס
הנוטע ויכוחים
טיפות יהלומים זה כיף
לב יש למעפילים
ונתניה זהו נס
והעץ בתוך פרדס
לציפורה יש קדחת
ורופא שיקמה
תעשייה ותיירות
נחזור במהירות:

זה התחיל באשכולית
וגמרנו בתפוז
זהו כל האלף בית
זהו זה מאה אחוז

מתוך: "אנחנו נתניה" כתב יורם טהר לב
(בארכיון נתניה יש קלטת עם הביצוע)