מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

טובה קמחי

בן זוגה: ישראל קמחי

קורות חיים

בשנת 1933 עלתה טובה קמחי לארץ כחלוצה והצטרפה לפלוגות בית"ר. בשנת 1933 הייתה ממקימי רמת טיומקין ליד נתניה. טובה התגייסה לאצ"ל והייתה פעילה בארגון. בביתה נמצא אחד 'הסליקים' שבו הוטמנו חומרי לחימה של הארגון. טובה הייתה פעילה גם בקבלת העולים הבלתי לגאליים שהגיעו לחופי העיר.
אחרי קום המדינה התנדבה 'לוועד למען החיל' והייתה פעילה בארגון במשך שנים רבות. את פעילותה הציבורית הפנתה לאפיקים שונים בעיר כשהיא פעילה בארגונים הוולונטריים, בקליטת העלייה וכו'. טובה קמחי זכתה בתואר המתנדבת במצטיינת של נתניה ובשנת 1996 בתואר יקירת העיר.