מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

חנה אנזילביץ

ממחנה המוות לקידום מעמד האשה בנתניה ולהתנדבות עם עולים במסלול קליטתם


נולדה בפולין בשנת 1925. עם פרוץ מלחמת העולם השניה נלקחה למחנה הריכוז "בוכנואלד", ואיבדה את הוריה ואת כל בני משפחתה.
עם השיחרור ע"י צבאות בנות הברית, עלתה חנה, בשנת 1945, על הספינה הראשונה שיצאה לארץ-ישראל, במסגרת קיבוץ "בוכנואלד".
בתקופת שלטון הבריטים בארץ, היתה שותפה לפעילות בעלה דוד, שהיה מפקד אזור דרום-נתניה במסגרת ה"הגנה". ביתם שקק בפעילות מחתרתית סודית, והיום מותר לגלות כי היה בו גם סליק נשק, כשתפקידה של חנה היה להסב את תשומת לב הבריטים מהחיפושים.
בשנות ה-50 התנדבה לפעילות ב"ארגון אמהות עובדות", כיום "נעמ"ת", ובשנות ה-60 החלה לעבוד באירגון.
משך שנים היה המועדון החברתי "בית דוידזון" שבשיכון ותיקים מזוהה עם פעילותה, שכללה הרצאות לקידום מעמד האשה, ופעילות חברתית שוטפת כחוגים והרצאות בתחומים רבים.
גל העלייה הגדול מרוסיה החזיר את חנה, שפרשה לגימלאות, אל מעגל המתנדבים והפעילות ההתנדבותית במועצת הפועלים, ובעזרה לעולים במסלול קליטתם.
כיום מתנדבת חנה ב"ש.י.ל" ומעניקה לפונים לגוף זה, המעניק יעוץ חינם לאזרח, מהידע הרב שצברה בשנות פעילותה בעיר.