מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

שמואל בירגר

תאריך לידתו 25.11.1927
מקום מגוריו ירושלים
ילדים: אמיר בירגר, מיכל טופל, ורד בירגר, דבורה דויטש

אלבום תמונות