מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

זלטה לוץ

בן זוגה דוד
ילדים: אולגה דורות