מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

נתנאל רודבסקי

מקום לידתו ישראל עקרון
בת זוגו: רחל רודבסקי

קורות חיים

יליד עקרון, אשר שימש שנים רבות כחבר מועצת העיריה. הוא בא עם אגודת "בני בנימין" ונעתר לבקשת עובד בן עמי לעבור לנתניה. זה היה בשנת 1929 . אשתו רחל היתה המורה/הגננת הראשונה שלימדה את הכיתה הראשונה של שוכני האוהלים, מספר תלמידיה 9 ובני כל הגילים למדו בצריף קטן ועלוב. משפחת רודבסקי היתה בין מקבלי 10 הבתים הראשונים. שנבנו בעזרת הלוואות שניתנו ע"י בנק "בני בנימין". כל משפחה קיבלה הלוואה של 100 ל"י והקבלן שקד קיבל 20 ל"י נוספות מכל משפחה על מנת לבנות את ביתה.
את הלחם היה מביא מחדרה רוכב ערבי על גמל, במקרה שנחל-אלכסנדר היה גואה, נאלצו הפועלים לחזור לעבודה - רעבים. מר רודבסקי הוא גיסו של מר ארקין מנחם, מי שהיה שנים רבות מזכיר העירייה והוא שהביא אותו לנתניה בשנת 1993.