מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

אסנת רבקה סוויד

בן זוגה: יוסף סוויד
ילדים: חיים סוויד