מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

יהודה קוריאל

בת זוגו: שרה קוריאל
ילדים: לאה סוויד