מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

שרה קוריאל ארווסטי

ילדים: לאה סוויד