מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

הדר אלראי

תאריך לידתו 19.11.1956
בת זוגו: הדר אלראי
ילדים: הלה אלראי, מיכל אלראי, גל אלראי

אלבום תמונות