מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

יצחק אלראי שפיגל

תאריך לידתו 6.12.1933
מקום מגוריו נתניה
בת זוגו: דליה אלראי
ילדים: רון אלראי, אלון אלראי, שי אלראי