מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

אברהם שטיינברג

ילדים: רחל דנקנר