מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

מתתיהו דנקנר

תאריך לידתו 1933
ילדים: אייל דנקנר, אליאן דנקנר