מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשונים בעיר

ענת בן סימון דורון

תאריך לידתה 1967
ילדים: בנימין בן סימון, אדם ארי בן סימון