מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של מקום

נתניה במלחמת העצמאות

בכ"ט בנובמבר 1947 יצאו תושבי נתניה לרחובות נתניה לחגוג את החלטת האו"ם על הקמת מדינת ישראל. תושבי נתניה רקדו ושרו עד לשעות הלילה המאוחרות. למחרת יצא אוטובוס מנתניה וליד הכפר הערבי פג'ה הותקף האוטובוס ושישה מתושבי נתניה נרצחו. אלו היו הקורבנות הראשונים של מלחמת העצמאות.
עם פרוץ מלחמת העצמאות הופקדה חטיבת "אלכסנדרוני" על ההגנה באזור השרון. מפקדתה הוצבה במחנה דורה - מחנה בריטי שהותירו אחריהם הבריטים. רבים מתושבי נתניה התגייסו לצה"ל ושירתו בחטיבת אלכסנדרוני. תקריות האש באזור השרון היו מועטות והתרחשו בעיקר עקב ניסיונות הערבים לפגוע בתחבורה וביישובים בודדים.