מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק וידר

נולד בפולין. במלחמת העולם השנייה בהיותו אזרח פולני גויס לצבא האדום ובשנת 1943 הוגלה לסיביר. לאחר המלחמה, כשחזר מסיביר לעיר הולדתו, החליט לעזוב אותה בכוונה לעלות לישראל. לאחר נדודים במזרח אירופה הוא הגיע למחנה מעבר באוסטריה, שם שהה שנתיים ימים. בשנת 1949 עלה ארצה מפריז, היישר למגדיאל, שם ניהל נגריה שיתופית במשך 11 שנים.
בשנת 1960 הגיע לנתניה. הוא עבר השתלמויות והוכשר כמדריך למקצוע הנגרות. כאיש חינוך בלב ובנפש ולאור קשייה של המדינה הצעירה, נרתם יצחק להקים את בי"ס "מפתן" שליד בית - ליד, שם החל לעבוד כמדריך לנגרות. יצחק שימש בכל התפקידים המקצועיים והניהוליים במשך כשלושים שנה והפך את המוסד לרשת מוסדות חינוך ארצית, שסייעה לילדים להמשיך ללמוד במסגרת מערכת החינוך ולא לנשור לרחוב ולהפוך ל"נוער שוליים".
בי"ס "מפתן" מציע מסגרת חינוכית- טיפולית- שיקומית לנוער בסיכון שנפלט ממוסדות חינוך אחרים ומשלב אותם בלימודים עיוניים ומקצועיים. בשנת 1960 יסד בשכונת רמת אפרים את בית הכנסת "לוחמי הגטאות" אשר מאגד סביבו קהילה איכותית. יצחק הינו סופר פורה וייחודי. הוא הוציא לאור עשרה ספרים, שרובם עוסקים בסיפוריו האישיים ובסיפוריהם של ניצולי השואה אשר שרדו את התופת, השתקמו והקימו משפחות. ספרו הראשון הוא ספר שירה הכתוב בעברית וביידיש בו זמנית ומשמש היום כספר לימוד בהוראת היידיש.

על כל אלו החליטה הוועדה להעניק למר וידר יצחק את עיטור "יקיר העיר" לשנת תש"ע.