מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יששכר דב בר דרורא

בחוברת "עת עלינו לנתניה" משנת 1952 נכתב על בר דרורא:
"שמו של יששכר דב בר דרורא ז"ל משולב בפרשיות היסוד של נתניה, גם כמנהל "בנק בני בנימין" המוסד הכספי שעמד לימין המייסדים והמתיישבים, וגם כעיתונאי רב זכויות, שנתן לבני המושבות סיוע חשוב בעטו המבורך.
לפני עלותו ארצה יצק בר דרורא מים על ידיו של נחום סוקולוב ז"ל במערכת "הצפירה" והיה ממקורביו של של דוד פרישמן. בבואו לארץ היה מראשוני תל אביב ומן הכוחות הבולטים בציבור האזרחי.
סופר מחונך, ברוך כשרונות, שחסד כתיבתו המבריקה זיכהו במעריצים וידידים רבים ובמקום כבוד בעיתונות ובספרות. היה מעורכי "דואר היום" הירושלמי. בניגוד לכתיבתו הסוערת של בן אב"י, היה בר דרורא איש הניתוח הקר, ההגיוני, הנוקב וגם איש ההומור המלבב.
בכהנו בתפקיד מנהל הבנק נתן את ידו לגאולת אדמת נתניה והיה אחד מן הארבעה, שהקושאנים הראשונים נרשמו על שמם, כנאמניהם של המתיישבים. הוא גם מימן בכספי הלוואה בסך 1000 ל"י (סכום פאנטאסטי באותם הימים), את הקמת הבניינים הראשונים.
(מתוך: ארכיון עיריית נתניה, חוברת "עת עלינו לנתניה" - כ"ה לעלייה על הקרקע, 1952).