מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

נתן בן יוסף

נולד בשנת 1919 בפולין.
חבר תנועת "השומר הצעיר" ובית"ר בפולין.
עלה לארץ בשנת 1938 והתיישב בנתניה.
שרת באצ"ל ובהמשך לחם במלחמות השחרור, מבצע קדש, ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים.
היה פעיל בהתאחדות סוכני הביטוח בישראל וניהל במשך 5 שנים את קבוצת הכדורגל בית"ר נתניה.
פעיל במועצה למניעת תאונות בישראל ומתנדב ביחידת ההסברה ובמשמר האזרחי.
ממקימי המועצה לקידום נוער בנתניה, חבר לשכת בני ברית "שבי ישראל" ופעיל בקליטת עליה.