מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ישראל וואלך

נולד בשנת 1914, עלה ארצה בשנת 1935, חמש שנים לאחר מכן השתקע בנתניה.
בגיל צעיר הצטרף לתנועת הנוער הציוני ומילא תפקידים שונים עוד בטרם עלה ארצה.
עם עלייתו הצטרף להגנה, בתקופת המאורעות גוייס לנוטרות ולקח חלק פעיל בכל מערכות ישראל. כן השתתף בהקמתו של קיבוץ הנוער הציוני במגדיאל לאחר מכן עבר לקיבוץ תל יצחק ולבסוף, לאחר שנישא עם יהודית שגם היא מפעילות התנועה, הגיע לנתניה, נתמנה כמזכיר ארגון העובדים הציוניים הכלליים והחל בעבודתו הציבורית בעיר.
תפקידו הראשון היה בלשכת העבודה הכללית, שהוקמה אז והתמסר במיוחד בקליטתם בעבודה של מעפילים ופליטי מלחמה.
בשנת 1955 נבחר כחבר מועצת העיר וכיהן בה עד שנת 1983.
בשנת 1961 מונה כסגן ראש-העיר ובמשך 12 שנה היה אחראי לעבודות הציבוריות, שבוצעו באותה עת בהיקף נרחב, כטיפול במערכת הביוב והניקוז שהוקמה בעיר והקמת השדרות המרכזיות (שד' ויצמן, איתמר בן-אבי, בנימין וז'בוטינסקי).
בנוסף לפעילותו הרבה במסגרת העירונית היה פעיל במוסדות המרכזיים של המפלגה הליברלית ושל איגוד העובדים הליברליים ועד היום הוא חבר המרכז וההנהלה הארצית של גופים אלה. בנוסף להיותו יו"ר הסניף הנתניתי של המפלגה הליברלית וחבר ההנהלה של האגודה למען החייל, הוא חבר במוסדות ההסתדרות הכללית ובועד הפועל ופעיל בועדות ובמועצות ציבוריות הן בנתניה והן מחוצה לה.
ידוע כאספן בולים ומסמכים עתיקים וחובב צמחים.