מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בן-ציון פרידן

האיש שמקדיש חייו למען דור העתיד

המתגורר בעיר נתניה מזה עשורים רבים, נתקל בה לראשונה, כשהוחלט על הקמת מטה חטיבת "אלכסנדרוני" - במחנה דורה. בנץ היה חבר בשרות ה"הגנה". בעת מלחמת העולם השניה (1945-1940) למד ושירת בחיל האוויר של צבא ארה"ב. כשחזר שימש כמג"ד בחטיבת "אלכסנדרוני" ואח"כ כמח"ט עד שנת 1952. כמג"ד וכמח"ט פעל להגנתה של העיר ולביסוס בטחון תושביה. לנגד עיניו עמדו כל העת חשיבות החינוך וההתנדבות. את עשרים השנים האחרונות השקיע בנץ בהדרכת ובהעשרת הדורות הבאים בהיסטוריית הקרבות ובמורשת הקרב והערכים שליוו את הלוחמים במלחמת העצמאות. בנץ פועל לעריכת חידונים בחסות עיריית נתניה ובחסות משרד החינוך בכל בתי הספר ובחטיבות הביניים באזור-חידונים המושתתים על מורשת צ.ה.ל. וחטיבת אלכסנדרוני קודמים לחידונים טיולים וסיורים הכוללים הסברים על אותם ימים. בנץ היה הכח המניע-"הבולדוזר" מאחורי הקמתה של האנדרטה לזכר חללי חטיבת "אלכסנדרוני" ומאחורי הכנסים השנתיים. היום, פועל בנץ, להקמת מוזיאון אינטראקטיבי בנתניה, שישמש כמקום חינוך לדורות הבאים.