מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

נצחיה (ניצה) דויטש - וולטש בן עמי

קורות חיים

בארכיון העיר נתניה מצוי הספר על "בני בנימין" "לשמור על הקיים ולבנות את החרב" אותה כתבה ניצה דויטש-וולטש.