מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חנה וולפסון בן עמי