מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

נתנאל סודק

תאריך לידתו 29.1.1933
בת זוגו: עפרה סודק
ילדים: הגר פלדמן, טל סודק, נעמה-מיה סודק