מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שמחה סודק

תאריך לידתו 17.6.1925
בת זוגו: ציפורה סודק
ילדים: חנה גרלר, רמי סודק